top of page

Orlane一次解決您6大肌膚問題♥

暗啞、乾燥、鬆馳、暗瘡印….etc!!! 救得邊樣呀?

Orlane全新推出一次6枝的 Supradose微注精華系列,有齊6大微注精華:

維生素C

透明質酸

咖啡因

奧米加3 & 6

膠原蛋白

彈力蛋白


無論任何天氣轉變、年紀、肌膚問題都可以對症下藥,

滿足個別膚質的需求,自己肌膚自己救!


送俾朋友做聖誕禮物,更加係貼心又貼身的選擇♥
Kommentare


bottom of page