top of page

夏天睫毛也要色彩繽粉!YSL漆亮炫目睫毛膏Mascara Vinyl Couture
夏天唔要再死氣沉沉,除左髮色要變,眼睫毛都要變!今年YSL破格推出一系列色彩繽粉既睫毛膏 - 「漆亮炫目睫毛膏 Mascara Vinyl Couture」!

有白色、酒紅、翡翠綠、深邃虹彩、熒光粉紅、極黑、棕、彩藍及閃金,共九種鮮艷色彩,全新防暈染配方、高顯色度、順滑閃亮和漆亮效果,可演繹不同玩味造型。獨家專利刷頭,輕鬆塑造纖長、鬈曲、持久睫毛!


而另一新品「絨密睫毛膏The Curler」以突破性刷頭技術與獨家捲翹魔法,配合「絨密睫毛底膏 Flash Primer」一齊使用,進一步體驗捲翹、纖長同埋濃密既理想妝效!!


Comments


bottom of page